Plenoil gasolineras

La meitat dels espanyols no es planteja comprar un vehicle elèctric en els pròxims anys.

  • A prop del 70 % dels conductors considera insuficient la infraestructura de recàrrega per a cotxes elèctrics a Espanya
  • En els llars espanyols, els cotxes dièsel (49,6 %) i de gasolina (44,3 %) continuen sent el mitjà de transport per excel·lència, seguits d’híbrids (9,5%) i elèctrics (3%)
  • Un 55,3 % utilitza el cotxe propi com a mitjà de transport – dels quals el 12,4 % en fa un ús professional – i només el 22,7 % dels espanyols utilitza el transport públic
  • Aquesta enquesta forma part de “Transició Possible”, un espai vertebrador per donar veu a tots els actors implicats en la transició energètica i abordar els reptes cap a la descarbonització

Madrid, 14 de juny de 2023. Plenoil, empresa líder en el sector de les estacions de servei automàtiques, ha realitzat una enquesta sobre els hàbits de mobilitat i consum d’energia dels espanyols com a part del projecte Transició Possible que llança avui. Aquesta iniciativa busca vertebrar, mitjançant l’escolta i el diàleg, les necessitats de tots els actors implicats en la transició cap a un model energètic sostenible amb l’objectiu d’avançar en la lluita contra el canvi climàtic. Així, segons l’Estudi sobre la transició energètica, la meitat dels conductors espanyols (50,3%) no es planteja comprar un vehicle elèctric en els propers anys. Entre les principals causes que porten a 1 de cada 2 adults a descartar l’opció d’adquirir un cotxe elèctric hi ha el seu elevat preu (per al 61,3 % dels enquestats), l’escassetat de punts de recàrrega (46,6 %), el temps de recàrrega (35,7 %), el preu de l’electricitat (32,6 %) i la idea que aquest tipus de cotxes no són el futur (27,4 %). Pel que fa a les comunitats, bascos, càntabres i gallecs són els que menys es plantegen la compra d’un cotxe elèctric. Per contra, el 39,1 % dels enquestats està analitzant o entra dins de les seves possibilitats l’adquisició d’un vehicle elèctric – tot i que no confirmen que ho faran -, mentre que només un 9,7 % creu que ho farà. A més, tenint en compte que es poden sol·licitar ajudes econòmiques per a la compra d’un cotxe elèctric, el 50,2 % dels espanyols es plantejaria sol·licitar-les, mentre que el 26,7 % les sol·licitaria només si l’ajuda acostara el preu del cotxe elèctric al d’un de gasolina o gasoil. Per contra, un 23,1 % no les sol·licitaria en cap cas. A la pregunta concreta sobre la percepció en relació al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a Espanya, el 70 % dels enquestats considera que és insuficient perquè sigui el vehicle principal (36 %) o totalment insuficient (33,8 %), mentre que un 15,5 % creu que és suficient per a entorns urbans però no per a trajectes de llarga distància. “

Mentre avancem cap a un model més respectuós amb el medi ambient, des de Plenoil apostem fermament per l’optimització de recursos a totes les nostres instal·lacions amb l’objectiu de reduir al màxim el nostre impacte en el sector. Així, estem invertint 8 milions d’euros en la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics per a finals de 2023, mantenint la independència en la fixació del preu final de venda ”, comenta José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenoil. “Tot i els nostres esforços, encara queda molt per fer. Per exemple, a Espanya tenim actualment poc més de 30.000 punts de recàrrega, que queda molt lluny dels 80.000-100.000 previstos al nostre país per a aquest any”, matitza. Aquesta enquesta de Plenoil a la societat també posa de manifest que als llars espanyols els cotxes dièsel (49,6 %) i de gasolina (44,3 %) continuen sent els mitjans de transport per excel·lència, seguits d’híbrids (9,5 %) i elèctrics (3 %). A la pregunta “Quin mitjà de transport és el que utilitzes principalment per desplaçar-te?”, més de la meitat dels espanyols (55,3 %) utilitzen principalment el cotxe propi, dels quals el 12,4 % en fa un ús professional per desenvolupar la seva feina. Qui prefereix el cotxe propi són en major mesura homes (60 %, front al 50 % de dones), de més de 25 anys i classe social mitjana o alta, treballadors i residents en petits municipis – en aquest últim cas ho fan perquè no tenen alternativa-. Entre les raons per les quals els espanyols opten pel cotxe propi per desplaçar-se hi ha la comoditat (per al 51,8 %), no haver d’esperar el transport públic (49,2 %), la rapidesa (48,7 %) i la possibilitat de dirigir-se on necessita (45,8 %). Per contra, entre les principals raons per no fer servir el vehicle propi hi ha les dificultats per aparcar (39,1 %), un cost menor (37,5 %) i la elecció de mitjans menys contaminants (per al 28,9 %). El segon mitjà més utilitzat és el transport públic (22,8 %) – opció triada en major mesura per dones en municipis o ciutats de més de 200.000 habitants -, mentre que el 16,9 % dels enquestats assegura desplaçar-se a peu. Aquesta opció és triada en major mesura per les dones (26 %, enfront del 19 % d’homes), per persones de classe social baixa i per aquells que resideixen en grans municipis. Per contra, els mitjans menys utilitzats són la bicicleta o patinet (3,3 %) i el carsharing (0,8 %). El perfil dels que prefereixen desplaçar-se amb mitjans que contaminin menys és, principalment, el de jove de 25 a 34 anys, de classe social alta, municipis de mida mitjana (entre 50.000 i 200.000 habitants), estudis mitjans o superiors i que resideixen a la regió est.

 

Un espai de debat perquè la transició energètica sigui una realitat

Prenent les dades d’aquesta enquesta, Transició Possible és un espai d’escolta i diàleg en què Plenoil convida les administracions públiques, teixit empresarial i productiu i la ciutadania a participar amb l’objectiu d’identificar els obstacles que pugui tenir la transició energètica davant l’actual plantejament i buscar de forma conjunta les solucions a aquests reptes perquè el procés de descarbonització sigui possible i no deixi ningú enrere. “ L’importància de progressar urgentment cap a energies netes és incuestionable, però encara hi ha interrogants respecte a la trajectòria i els terminis per reduir l’emissió global de carboni”, assegura el CEO de Plenoil.

A la pàgina web www.transicionposible.es, José Rodríguez de Arellano reconeix que la transició energètica té diferents velocitats i hi ha sectors als quals els costa més o ni tan sols es planteja poder fer el canvi de model que requereix. “La transició pot ser possible, però hem de superar, entre tots i sense deixar ningú enrere, els frens que actualment planteja, donant lloc a un procés d’escolta que vertebrin les necessitats de tots els actors”, explica José Rodríguez de Arellano. “Oferint al menor cost una de les energies necessàries, des de Plenoil adoptem un rol facilitador per vehicular la transició, garantint l’estabilitat d’un servei essencial com és la mobilitat”, afegeix. Com a part del projecte Transició Possible, Plenoil liderarà l’escolta a grups d’interès involucrats en la transició energètica i elaborarà de la mà d’un expert en transició energètica un informe que reculli els reptes principals que es plantegen i les possibles solucions conjuntes per aconseguir aquesta Transició Possible.

 

Els llars espanyols s’abasteixen d’energia tradicional

D’altra banda, l’Estudi sobre la transició energètica també analitza el consum energètic als llars. Així, la principal font d’energia que 9 de cada 10 espanyols tenen a casa seva és tradicional (93 %), ja sigui electricitat (49 %), gas (5,8 %) o ambdues (38,2 %), mentre que per al 7 % la font d’energia que utilitzen és renovable, sent només energia renovable (3,7 %) o energia renovable combinada amb gas i/o electricitat (3,3 %). D’altra banda, dels enquestats que fan servir energia tradicional, el 57,7 % no creu que canviarà de proveïdor habitual de gas i electricitat per un altre que garanteixi un origen més renovable d’aquesta energia, mentre que al 29,3 % els agradaria canviar, però no se’ls pot permetre econòmicament, i el 13 % sí que pensa que ho farà. “

A Plenoil som pioners en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tota la nostra xarxa amb l’objectiu de generar el 2023 un autoconsum del 36 % i evitar l’emissió de més de 900 tones de CO2. Gràcies a un acord, la resta de l’energia que consumim és produïda amb fonts 100 % renovables ”, afirma el CEO de la companyia. Un altre aspecte a tenir en compte en la transició energètica és la digitalització. Gairebé la totalitat dels enquestats (93,5 %) ha realitzat tràmits digitals. Tot i això, el 41 % dels espanyols assegura sentir-se incòmode utilitzant mitjans digitals en el seu dia a dia – dels quals un 13,2 % necessita ajuda per dur a terme aquests tràmits.

 

Quant a Plenoil

Plenoil es líder en el sector de les estacions de servei de nova generació. Amb l’obertura el 2015 de la seva primera estació de servei, l’empresa neix amb l’objectiu de fer que l’ompliment de combustible sigui segur, còmode, automatitzat, de qualitat i amb el millor preu. Per fer-ho possible, posa a disposició dels seus clients estacions de servei automatitzades que ofereixen carburants de la màxima qualitat i que compleixen amb la normativa mediambiental vigent.