Plenoil gasolineras

QUALITAT PLENOIL

La qualitat del combustible subministrat a Plenoil és màxima

Combustible de
qualitat subministrat
a través d' Exolum

Amb additius especials
HQ300 i HQ400 per
cuidar el teu vehicle

Plenoil proporciona
la millor qualitat al
millor preu

APP PLENOIL

La qualitat del combustible subministrat a Plenoil és màxima

Només comprem als principals operadors petrolífers del país.

Solo compramos a los principales operadores petrolíferos del país suministrándonos el producto desde Exolum , anteriormente llamada CLH (Centro Logístico de Hidrocarburos), empresa líder en transportes y almacenamiento de productos derivados del petróleo en el mercado español. D’aquesta manera, assegurem la seva traçabilitat.

A excepció de les nostres benzineres ubicades a les Illes Canàries, les quals s’additiven amb Plenoil 95 i Plenoil 40.

Diesel

Additivat amb HQ300

SP95

Diesel

Additivat amb HQ400

Diesel

Additivat amb HQ300

sp95

Additivat amb HQ400

Propietats dels additius HQ300 i HQ400

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10).
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les benzineres. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.
HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10)
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les estacions de servei. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.

HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10)
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les estacions de servei. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.

HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.