Plenoil gasolineras

El terme ‘empremta de carboni’ s’ha infiltrat al nostre vocabulari com a sinònim de la lluita contra el canvi climàtic, però què és i com podem mitigar-la?

Paisaje

En els darrers anys, el terme ‘empremta de carboni’ s’ha infiltrat en el nostre vocabulari com a sinònim de la lluita contra el canvi climàtic. Aquest concepte s’ha estès cada vegada més, però què és l’empremta de carboni i com podem pal·liar-la? Totes les accions que realitzem de forma diària comporten una empremta de carboni que repercuteix al planeta, ja sigui posar la rentadora, carregar el mòbil o viatjar en cotxe. Amb les nostres accions deixem una petja de gasos que s’acumulen a l’atmosfera i contribueixen a l’empitjorament del canvi climàtic. L’empremta de carboni és el conjunt de gasos d’efecte hivernacle (GEI) que totes les activitats humanes emeten a l’atmosfera.

Aquest tipus d’emissions poden ser directes o indirectes de gasos com el metà, l’òxid de nitrogen, els hidrofluorocarburs, els perfluorocarburs, l’hexafluorur de sofre i el més conegut i abundant, el diòxid de carboni. L’any passat es va tornar a batre el rècord d’emissions de CO2, segons va informar l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica.

A més, els nivells de diòxid de carboni han superat en un 50% els nivells preindustrials. Però l’emissió de gasos no és igual en tots els països. Igual que la contaminació per persona varia, els països que lideren el rànquing són Xina, Estats Units i Índia. Més de la meitat de les emissions són causades per aquests tres països. D’altra banda, Espanya ha reduït la seva empremta de carboni en més de 100 milions de tones en les últimes dues dècades.

Tipus

Tot i que tots els individus deixem una estela de gasos, hi ha tres tipologies a tenir en compte.

Empremta de carboni personal

Aquesta tipologia és la que depèn directament de l’ésser humà. En la seva vida quotidiana, ja sigui desplaçant-se, alimentant-se o consumint energia, genera una rastro de gasos que contaminen l’atmosfera. De mitjana, una persona emet quatre tones de CO2 a l’any, segons The Nature Conservancy.
En canvi, als Estats Units, cada individu quadruplica aquesta quantitat a l’any. Des d’aquesta organització, recomanen la reducció individual a la meitat per a l’any 2050 per evitar l’augment de la temperatura i que superi els 2 °C que desencadenarien que aquesta situació fos irreversible.

Empremta de carboni de producte

La producció de serveis o béns de consum també genera gasos d’efecte hivernacle que tenen una repercussió en el medi ambient. A més, aquesta tipologia contamina tant en el moment de la creació, utilització, com després d’acabar la seva vida útil. Aquest procés passa per l’obtenció de matèries primeres per crear un producte o servei, seguit de la distribució, ús i transformació en residu que ja no és necessari i es descarta en un abocador. Esdeveniments com els concerts o espectacles comporten transport, energia, residus, que tenen una repercussió i porten consigo una gran empremta de carboni de producte.

Empremta de carboni corporativa

Les empreses són un punt clau a l’hora de pal·liar l’empremta de carboni. Les seves accions també comporten emissions a l’Mis disculpas por eso. Aquí está el resto de la traducción al catalán manteniendo el formato HTML:

atmosfera durant la fabricació dels seus productes, el consum d’energia que realitzen i el transport que utilitzen. Per pal·liar aquesta empremta, les empreses tenen l’opció de controlar les seves emissions, contribuint amb impostos verds o utilitzant energia renovable, com és el cas de les unitats de subministrament de Plenoil.

 

Com reduir l’empremta de carboni?

Per pal·liar l’empremta de carboni a nivell personal es poden realitzar diferents accions que contribuiran a reduir-la:

  • Consum d’energia renovable.
  • Reciclar els residus.
  • Consumir menys energia i aigua.
  • Optimitzar l’energia gràcies a l’eficiència energètica.
  • Consum responsable.

Què poden fer les empreses?

D’altra banda, les empreses també poden recolzar la reducció de l’empremta de carboni amb accions que tindran una gran repercussió.

  • Utilitzar energies renovables.
  • Apostar per l’eficiència energètica en tots els seus processos.
  • Combatre l’obsolescència.
  • Utilitzar proveïdors propers.
  • Utilitzar conscientment l’aigua.

 

Càlcul de la teva empremta de carboni

Tot i que el diòxid de carboni és el gas més conegut i relacionat amb la contaminació, hi ha una gran llista de gasos que també comporten una repercussió negativa al planeta. Al llarg de la nostra vida generem una empremta de carboni impossible d’eliminar, però sí que tenim l’opció de pal·liar-la. En aquesta calculadora podràs comprovar les tones que has emès a l’atmosfera segons els teus hàbits de consum.