Plenoil gasolineras

Com funciona la seguretat a les gasolineres Plenoil?

Gasolinera Plenoil

Al voltant de 2015, les gasolineres automàtiques van arribar a Espanya i van revolucionar el sector petroler. Des de llavors, les companyies han lluitat contra el rumor de ser unes gasolineres “fantasma” on no hi ha personal a peu de pista per ajudar al client. Un altre dels handicaps contra els quals lluiten aquestes empreses és la seguretat de l’usuari a l’hora de repostar. Ambdues afirmacions no es recolzen en fets, ja que, per exemple, a Plenoil sí que compten amb equip a peu de pista per assistir al client i tenen un centre de seguretat que ajuda de forma remota les 24 hores. Però, com funciona la seguretat a les gasolineres Plenoil? El responsable nacional de projecte de Plenoil, Alejandro Marco, recalca que les unitats de subministrament es divideixen en tres categories: assistides, sense atendre i autoservei. En el cas de Plenoil, assegura que no es troben sense atendre perquè compten amb personal durant la major part de l’horari diürn. A més, durant tot el dia, el client pot contactar amb la central receptora d’alarmes en cas de ser necessari, de manera que estan ateses remotament.

Seguretat a les gasolineres

Per posar-se en contacte amb la central, només cal trucar per l’interfonia situada a la caseta, i un agent atendrà mitjançant una locució i, en algunes ocasions, amb videotrucada. Aquest element bidireccional pot ajudar davant de qualsevol altercació o problema que es doni a la unitat de subministrament. A més, des de la central poden actuar de motu propi si es veu un problema a la gasolinera ja sigui una altercació o l’inici d’un incendi. Les gasolineres Plenoil compten amb dos tipus de seguretat:

  • Seguretat antirrobo.
  • Seguretat antiincendi.

El procediment a seguir per part de la central és avisar tant als responsables de l’empresa perquè es personin a la gasolinera on ha ocorregut la incidència com a la policia i guàrdia civil. En cas que el client descobreixi el conat d’incendi, pot contactar amb la central i activarien el sistema d’extinció automàtica. A més, les gasolineres compten amb un sensor de temperatura que detecta l’incendi i, per tant, es provoca el funcionament de l’agent extintor que surt per la part inferior de les illes. La central està activa durant les 24 hores, de manera que si s’aprecia alguna activitat il·legal o perillosa, els agents activarien una locució avisant a l’usuari del perill.

Zones classificades

Les zones dins d’una unitat de subministrament depenen de la operativitat i es divideixen en:

  • Zona de pista on també es troben les posicions de subministrament.
  • Zona de rentadores.
  • Zona de marquesina.
  • Zona d’accés.
  • Zona de tòtem.

Segons la normativa IP04 hi ha diverses zones classificades segons la possibilitat de generar atmosfera explosiva prop de determinades àrees com les zones properes al dispensador, properes a la boca de descàrrega, a l’entrada dels tancs i en les sortides d’aire. En aquestes zones es generen unes zones classificades que el reglament electrotècnic de baixa tensió indiquen que si hi ha un element elèctric a posar prop d’àrees classificades, ha de complir una sèrie de requisits, per exemple, en el cablejat, en els elements mecànics o es regeixen per recomanacions per evitar algun tipus de risc.

Zona 0

Sempre es generarà una atmosfera explosiva ja que es troba sota terra i és on es troba el combustible.

Zona 1

Pot haver-hi atmosfera explosiva en funció de si hi ha fugida o no. Per realitzar canvis en aquesta zona, és necessari utilitzar eines antiespurnes per complir totes les mesures de seguretat. A més, en aquesta àrea es troben els dispensadors que han de complir unes exigències determinades per les normatives ATEX i el cablejat ha de ser especial.

Zona 2

És molt improbable que existeixi una atmosfera explosiva, ja que es tracta dels 20 centímetres que hi ha entre la zona 0 i la zona 1.